علاقمندی مقایسه به من اطلاع بده

رنگ مو فری لیمیکس ایتالیا 100 میل

فری لیمیکس
Free Limix Italy hair color 100 ml

ویژگی های اصلی محصول

 • برند: فری لیمیکس
 • حجم: 100 میلی‌لیتر
 • تولید شده در کشور: ایتالیا
 • مناسب برای: بانوان
 • حالت ماده: کرمی

ارسال رایگان

برای سفارش های بالای 350 هزار تومان

free shipping
ضمانت اصالت و کیفیت کالا
۱۲,۵۰۰ تومانبه شما بر میگردد
25 امتیاز رز کلاب
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%da%98-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%af
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b1
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b1
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3
 • %d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7
 • %d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4
 • %d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%86%da%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87
 • %d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c
 • %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a8%da%98-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87
 • %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c
 • %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
 • %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
 • %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af%db%8c
 • %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2
 • %d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c
 • %d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87
 • %d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%87
 • %d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%af
 • %d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
 • %d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d9%82%d9%87%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
 • %d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c
 • %d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%ba%db%8c
پاک کردن
1

مرجوعی کالا تنها در صورت باز نشدن پلمپ کالا پذیرفته می شود.

 • رنگ کردن مو در گذشته‌های نه‌چندان دور تنها با هدف پوشاندن موهای خاکستری یا سفید بوده است. اما امروزه فرقی ندارد که جوان باشید یا پیر، این عمل کار جذابی است.
  اگر به دنبال یک رنگ موی خوب و با کیفیت هستید، بدون شک Free Limix یکی از گزینه های شماست! رنگ مو فری لیمیکس ایتالیا 100 میل محصول کشور ایتالیا می باشد. که دارای تنوع رنگ بالا و کیفیتی عالی است. این محصول فاقد پارابن، حاوی کمترین درصد آمونیاک، مولتی ویتامینه (ویتامین های A,C,E)، ماندگاری بالا و شفافیت فوق العاده می باشد.
  به علاوه این برند دارای محصولات متنوعی نظیر اکسیدان فری لیمیکس 150 میل ؛ شامپو تخصصی فری لیمیکس 250 میل و دیگر محصولات است که هر یک از آن ها حداقل ارزش یک بار استفاده را دارد.

  انواع طیف رنگ مو فری لیمیکس ایتالیا

  رنگ مو فری لیمیکس ایتالیا دارای طیف های بسیار گسترده و زیبایی در رنگ های خود است که شامل رنگ های طبیعی، طلایی، مسی، بلوند، دودی، فندقی، شرابی، هایلایت ها و رنگ های فانتزی می شود که شما می توانید با توجه به سلیقه ی خود هر یک از رنگ های آن را انتخاب کنید.
  این رنگ موی ایتالیایی دارای با کیفیت ترین مواد اولیه در ترکیب خود است که باعث می شود رنگ مو های نهایی شما کاملا مشابه با رنگ کاتالوگ آن باشد.

  رنگ مو فری لیمیکس ایتالیا

  رنگ موی حرفه ای مولتی ویتامینه

  حتما برایتان سوال است که رنگ موی مولتی ویتامینه چه تفاوتی با دیگر رنگ مو های معمولی دارد، ما برایتان بازگو خواهیم کرد.
  رنگ فری لیمیکس به دلیل داشتن ویتامین های A و E و C در دسته ی رنگ های مولتی ویتامینه قرار می گیرد که هر یک از این ویژگی ها تاثیر بسیاری بر مو های شما دارد به طور مثال:

  • ویتامین C موجود در این رنگ مو خواص آنتی اکسیدانی و محافظت از مو در برابر رادیکالهای آزاد و آسیب های محیطی را بر عهده دارد.
  • ویتامین E موجود در این رنگ مو خاصیت مرطوب کنندگی و بالا بردن حالت ارتجاعی مو را بر عهده دارد.
  • ویتامین A موجود در این رنگ خواص بازسـازی، ترمیم کنندگی و محافطت از فیبر مـو را دارا می باشد.

  دارای کمترین درصد آمونیاک (19/2)

  بسیاری از خانم ها به دنبال رنگ موی بدون آمونیاک برای رنگ کردن مو های خود هستند اما واقعیتی که وجود دارد این است که رنگ مویی در بازار وجود ندارد که درصد آمونیاک موجود در آن صفر باشد تنها درصد آن ها نسبت به سایر رنگ مو ها پایین تر است که در خصوص فری لیمیکس هم این موضوع صادق است.
  این رنگ مو به دلیل درصد پایین آمونیاک میزان آسیب رسانی به مو های شما را به حداقل می رساند و به همین دلیل کسانی که یک بار تجربه ی استفاده از آن را دارند برای همیشه مشتری دائم این محصول می شوند.

  دارای شفافیت و دوام فوق العاده

  فاقد مواد نگهدارنده مانند پارابن

  پارابن از آن دسته مواد شیمیایی است که در بعضی از محصولات آرایشی و بهداشتی از آن در ترکیب و فرمولاسیون محصولات استفاده می شود اما وجود آن مشکلات بسیاری نظیر سرطان و همچنین آسیب رسانی به محیط را به همراه دارد که به همین دلیل از استفاده ی آن در ترکیب رنگ مو فری لیمیکس ایتالیا اجتناب شده است.
  به علاوه رنگ مو فری لیمیکس ایتالیا دارای غلطت بالایی است که میزان و درصد ترکیب آن 1 به 1.5 است و در خصوص رنگ های سوپر بلوند و بسیار روشن 1 به 2.5 و این موضوع به این معنی است که شما برای رنگ کردن مو های خود در 100 میل رنگ باید 150 میل اکسیدان استفاده کنید و برای رنگ های سوپر بلوند از 250 میل.
  که همین موضوع سبب شده است این رنگ مو حتی برای مو های بسیار بلند و پرپشت نیز به صرفه باشد.

  چه رنگ مویی برای مو هایمان مناسب است؟

  • اگر هدف‌تان پوشاندن موهای سفید یا خاکستری‌تان است. رنگ مویی را انتخاب نمایید که دقیقا برای این منظور طراحی شده‌ است. چنین رنگ‌هایی قادرند تا موهای سفید و خاکستری‌تان را به نحوی تغییر ‌دهند تا رنگ به خوبی روی آن بنشیند. اگر جز آن دسته از افرادی هستید که تمایل دارند ؛ تا رنگ موهای خاکستری‌شان تفاوت چندانی با موی طبیعی نداشته باشد . مجبور به انتخاب رنگ‌هایی هستید که اختلاف جزیی با رنگ موی طبیعی‌تان داشته باشد.
  • اگر تمایل به استفاده از رنگ مو گرم دارید، باید هنگام خرید به کلمه “طلایی” (golden) معادل گرم (warm)  دقت کنید. اما اگر بیشتر تمایل به استفاده از رنگ‌های سرد دارید باید به‌دنبال عبارت “خاکستری” یا همان ash بر روی جعبه باشید.
  • توصیه می‌شود برای جلوگیری از تغییرات شدید هنگام رنگ کردن مو ، به دنبال انتخاب رنگ موهایی باشید که  از خانواده رنگ موی طبیعی خودتان باشد. به‌عنوان مثال اگر موهای قهوه‌ای متوسط دارید ، قهوه‌ای طلایی متوسط (medium golden brown) یا قهوه‌ای خاکستری متوسط (medium ash brown)، قهوه‌ای روشن‌ یا قهوه‌ای تیره‌ برای شما عالی است.

  شما نیز اگر از آن دسته افراد هستید که به سلامتی و زیبایی خود اهمیت می دهید. با خرید محصولات آرایشی و بهداشتی مرغوب شادابی را با خود همراه کنید.
  و برای دستیابی به این محصول شما می توانید هم اکنون از طریق سایت معتبر رز سفید آن را به سادگی هر چه تمام تر و با صرف کمترین زمان ممکن خریداری کنید.

 • اطلاعات محصول

  Free Limix Italy hair color 100 ml
  برند

  حجم

  100 میلی‌لیتر

  تولید شده در کشور

  ایتالیا

  مناسب برای

  بانوان

  حالت ماده

  کرمی

  رنگ

  ابی, بلوند بژ, بلوند بژ پلاتینه, بلوند بژ تیره, بلوند بژ خیلی روشن, بلوند بژ روشن, بلوند پلاتینه, بلوند تند, بلوند تند تیره, بلوند تند خیلی روشن, بلوند تند روشن, بلوند تیره, بلوند تیره ی دودی کاراملی, بلوند خیلی روشن, بلوند دودی پلاتینه, بلوند دودی کاراملی, بلوند دودی کاراملی خیلی روشن, بلوند دودی کاراملی روشن, بلوند روشن, بلوند زیتونی, بلوند زیتونی تیره, بلوند زیتونی خیلی روشن, بلوند زیتونی روشن, بلوند شرابی, بلوند شرابی تیره, بلوند شرابی ماهاگونی روشن, بلوند شکلاتی, بلوند شکلاتی تیره, بلوند طبیعی دودی, بلوند طبیعی دودی تیره, بلوند طبیعی دودی خیلی روشن, بلوند طبیعی دودی روشن, بلوند طبیعی طلایی, بلوند طبیعی طلایی پلاتینه, بلوند طبیعی طلایی تیره, بلوند طبیعی طلایی خیلی روشن, بلوند طبیعی طلایی روشن, بلوند طلایی, بلوند طلایی تیره, بلوند طلایی خیلی روشن, بلوند طلایی روشن, بلوند طلایی مسی خیلی روشن, بلوند فندقی, بلوند فندقی تیره, بلوند فندقی روشن, بلوند قرمز اتشین, بلوند قرمز البالویی, بلوند قرمز تیره, بلوند قرمز مسی, بلوند قهوه ای دودی تیره فوق العاده سرد, بلوند قهوه ای دودی خیلی روشن فوق العاده سرد, بلوند قهوه ای دودی روشن فوق العاده سرد, بلوند قهوه ای دودی متوسط فوق العاده سرد, بلوند کاراملی, بلوند کاراملی تیره, بلوند کاراملی روشن, بلوند کاکائویی, بلوند کاکائویی تیره, بلوند کاکائویی روشن, بلوند ماهاگونی, بلوند ماهاگونی تیره, بلوند متوسط, بلوند مسی, بلوند مسی تیره, بلوند مسی طلایی تیره, بلوند مسی ماهاگونی تیره, بی رنگ کننده, خاکستری, رنگ مو بنفش, رنگ مو سبز, رنگ مو قرمز, رنگ مو قهوه ای, رنگ مو قهوه ای تیره, رنگ مو قهوه ای خیلی تیره, رنگ مو قهوه ای روشن, رنگ مو مشکی, رنگ مو مشکی پر کلاغی, زیتونی, زیتونی روشن, سوپر بژ پلاتینه, سوپر بلوند پلاتینه دودی, سوپر بلوند پلاتینه طبیعی, سوپر بلوند پلاتینه طبیعی خیلی روشن, سوپر بلوند پلاتینه طلایی, سوپر بلوند دودی مرواریدی, سوپر دودی پلاتینه خیلی روشن, شرابی, شرابی متوسط تند, شکلاتی قهوه ای روشن, قرمز, قرمز قهوه ای روشن, قرمز قهوه ای ماهاگونی روشن, قهوه ای دودی روشن فوق العاده سرد, قهوه ای دودی طبیعی, قهوه ای دودی طبیعی روشن, قهوه ای دودی فوق العاده سرد, قهوه ای طبیعی طلایی روشن, قهوه ای طلایی, قهوه ای طلایی روشن, قهوه ای ماهاگونی تند روشن, قهوه ای مسی روشن, کاراملی قهوه ای روشن, کاکائویی قهوه ای روشن

  انتخاب رنگ (تصویری)

  بلوند بژ پلاتینه, بلوند تند, بلوند تند تیره, بلوند تند خیلی روشن, بلوند تند روشن, بلوند تیره, بلوند خیلی روشن, بلوند روشن, بلوند زیتونی, بلوند زیتونی تیره, بلوند طبیعی دودی, بلوند طبیعی دودی تیره, بلوند طبیعی دودی روشن, بلوند طبیعی طلایی, بلوند طبیعی طلایی پلاتینه, بلوند طبیعی طلایی تیره, بلوند طبیعی طلایی خیلی روشن, بلوند طبیعی طلایی روشن, بلوند قهوه‌ای دودی تیره فوق العاده سرد, بلوند قهوه‌ای دودی خیلی روشن فوق العاده سرد, بلوند قهوه‌ای دودی روشن فوق العاده سرد, بلوند قهوه‌ای دودی متوسط فوق العاده سرد, بلوند متوسط, بنفش, بی‌رنگ کننده, خاکستری, سوپر بژ پلاتینه, سوپر بلوند پلاتینه دودی, سوپر بلوند پلاتینه طبیعی, سوپر بلوند پلاتینه طلایی, سوپر بلوند دودی مرواریدی, سوپر بلوند طبیعی خیلی روشن, سوپر دودی پلاتینه خیلی روشن, قرمز, قهوه‌ای, قهوه‌ای تیره, قهوه‌ای خیلی تیره, قهوه‌ای دودی روشن فوق العاده سرد, قهوه‌ای دودی طبیعی, قهوه‌ای دودی طبیعی روشن, قهوه‌ای روشن, قهوه‌ای طبیعی طلایی روشن, مشکی, مشکی پر کلاغی

  گارانتی

 • نظرات و امتیازات کاربران

  Free Limix Italy hair color 100 ml
  ارسال نظر

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

 • پرسش و پاسخ

  Free Limix Italy hair color 100 ml
  0 سوالات ارسال شده
  0 سوالات پاسخ داده شده
  مرتب سازی:
  پرسش های من
  سوالی وجود ندارد.