برند ناسوماتو تا بحال ۱۲ عطر را تولید کرده است که از این محصولات، سه عطر زنانه و دو عطر مردانه و مابقی یونیسکس (استفاده مشترک خانم ها و آقایان) هستند. الساندرو گوالتیری (Alessandro Gualtieri)، عطرساز عطرهای ناسوماتو (نازوماتو)، اعتقاد دارد که عطرهای او می بایست خودشان از هوش و ذکاوت برخوردار باشند نه اینکه برده او باشند! او شروع به ساختن می کند و همین فرآیند او را پیش می برد.